Deelnemersinformatie

Een lijst met weetjes voor Wedstrijden Zuid NK 2016

 • Er wordt binnenkort bekendgemaakt vanaf welke tijd het terrein toegankelijk is voor deelnemers op donderdag 14 juli
 • De ingang van het terrein ligt ook dit jaar aan de Wintelresedijk
 • Donderdag is het secretariaat geopend van 18.00 uur tot 21.00 uur. Daarna elke ochtend vanaf een uur voor de eerste proef
 • Voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen geldt een minimale leeftijd van 16 jaar en ouder in 2016 (volgens gewijzigd Nederlands Wedstrijdreglement van kracht vanaf 01-04-2016)
 • Paarden moeten geent zijn volgens de regels van het NSIJP wedstrijdreglement en uit een ziektevrij bestand komen. Het paardenpaspoort moet worden getoond bij aankomst en op het secretariaat.
 • Hooi en voer zijn op het terrein niet verkrijgbaar
 • De boete voor gezelschapspaarden is € 150
 • Het kampeergeld kun je afrekenen bij de ingang van de camping. Zodra je hebt betaald krijg je een armbandje. Dit bandje is je toegangsbewijs tot de camping. Mensen zonder armband worden niet op de camping toegelaten. Dit voor de veiligheid van je eigendommen en de paarden.
 • Vanwege strengere controles op de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik kan het zijn dat je legitimatiebewijs gevraagd wordt
 • Ten behoeve van de rust voor mens en dier zijn de poorten van het terrein iedere dag van 22.30 tot 7.00 uur gesloten
 • Op last van de brandweer zijn open vuur en kooktoestellen op de camping verboden
 • Uiterlijk anderhalf uur voor aanvang van je eerste proef moet je bij het wedstrijdsecretariaat zijn aangemeld; indien dit niet gebeurd, word je van de startlijst verwijderd en kun je de proef niet meer starten
 • Er is op donderdag gelegenheid om op de wedstrijdbaan te rijden; deze tijden worden nog bekendgemaakt. Verder is de baan alleen beschikbaar voor de wedstrijdproeven
 • Als je aan een soloproef deelneemt, mag je op je eigen muziek rijden: zorg dat deze drie uur voor aanvang van de proef bij het secretariaat in de juiste map aanwezig is
 • Noch stichting Wedstrijden Zuid, noch het NSIJP, noch de terreineigenaar kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan mens, dier en/ of materialen; deelname en bezoeken van het evenement is volledig voor eigen risico
 • Voorlopige startlijsten en programma worden gepubliceerd op www.wedstrijdenzuid.nl
 • Definitieve startlijsten zullen uiterlijk een uur voor aanvang van de proef bekend worden gemaakt en gepubliceerd op het startlijstenbord
 • Laat je prikwei/stal schoon achter
 • Op het kampeerterrein staan kruiwagens voor de mest, deze kunnen in de mestcontainer worden geleegd; a.u.b. geen mest in de sloot
 • Heb je een stal gehuurd, dan staat er € 20 statiegeld op je factuur; dit bedrag krijg je terug als je bij vertrek de stal schoon oplevert
Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016