Inschrijven

Inschrijven Wedstrijden Zuid NK 2016

 
 • Inschrijven gaat via de site van NSIJP
 • De voorwaarden voor deelname en prestatieklasses staan bij ook vermeld op de site van NSIJP
 • Voor de proeven op de telgangbaan en de middernachtstölt gelden geen drempels.
 • Sport A ruiters worden uitgesloten voor deelname aan Sport D klasse.
 • Voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen geldt een minimale leeftijd van 16 jaar en ouder (volgens gewijzigd Nederlands Wedstrijdreglement van kracht vanaf 01-04-2016)

Betaling

 • Alle deelnemers betalen een basistarief van € 26,50 (inclusief € 1,50 afdracht NSIJP)
Kosten per proef:
 • Sportklasse A en alle telgangproeven: € 22,50 per proef
 • Sportklasse B, C, D: € 17,50 per proef
 • Middernachtstölt: kosteloos

Let op

 • Inschrijven is mogelijk vanaf 1 juni t/m 8 juli 2016 via NSIJP site.
 • Bij om- en bijschrijven vanaf 8 juli geldt een boete van € 12,50 per proef. Bij uitschrijving wordt basistarief niet geretourneerd.
 • Voor alle proeven geldt een minimum aantal deelnemers van vijf.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor van deze regels af te wijken.
 • Alle paarden op het terrein moeten correct geënt zijn, volgens de normen van de FEIF. Het NSIJP volgt net als FEIF de vaccinatieregels van de FEI. Kijk hier voor de uitgebreide uitleg.
 • Deelname aan onze wedstrijd is voor eigen risico, de organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Rijden met een goedgekeurde rijhelm is verplicht.
Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016