Copyrights

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van een deel of delen van beelden en/of artikelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur is verboden.

Auteursrecht op ingezonden stukken

Bezoekers die ingezonden stukken, foto’s, video’s of andere inhoud sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke licentie voor onbeperkte tijd, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016