Wedstrijdsport

Bij ijslanderwedstrijden staan de gangen centraal. De meeste gangenproeven worden verreden op ovaalbaan van 250 meter. Er wordt gereden in jeugdklasse (t/m 18 jaar) en in Sportklasse D t/m A. Naarmate de klassen stijgen wordt volgens strengere normen gejureerd. Er zijn sportproeven met drie combinaties in de baan voor jeugdruiters, (nog) onervaren sportruiters of voor sportruiters met jonge paarden. De zware proeven met telkens één combinatie in de baan vormen de topsport. Alleen binnen deze klasse vindt de WK-selectie plaats. In de finales rijden per proef de vijf hoogst geplaatste combinaties tegelijk in de baan.

Jurering

Speciaal opgeleide juryleden beoordelen op sleutelelementen:
 • Rijvaardigheid en de connectie tussen paard en ruiter
 • Tact en balans
 • Soepelheid en ontspanning
 • Vorm en beweging
 • Precisie en correctheid van de uitvoering
Er worden cijfers gegeven van 0 (gang niet getoond) tot 10, hoewel dit laatste slechts bij uitzondering voorkomt.

De proeven

De proeven worden aan geduid met letters:
 • T staat voor töltproef.
  Hierbij moeten de ruiters tölt in verschillende tempi tonen, afhankelijk van de klasse het langzame, dansende arbeidstempo, versnellen en vertragen van tempo, tölt met losse teugel en het spetterende snelle tempo.
 • V staat voor viergangenproef.
  Hier worden de drie basisgangen gereden, plus de tölt.
 • F staat voor vijfgangenproef.
  In deze proef komt de rentelgang erbij. Deze wordt alleen op de lange zijde van de baan getoond, omdat het gaat om een laterale beweging. Het paard draagt zich telkens op het linker-, of rechterbenenpaar, wat in de bochten onmogelijk zou zijn.
 • P staat voor de specifieke telgang-onderdelen.
  Deze worden verreden op een lange, rechte baan met uitloop. In de telgangproef gaat het erom dat het paard een mooie overgang naar rentelgang maakt, zuiver en snel telgangt en daarna rustig terug te nemen is. Bij de telgangrennen wordt er puur op snelheid gereden. Er rijden twee of meer ruiters naast elkaar en men start vanuit stilstand. De eerste 50 meter is de gang nog vrij, daarna moeten de paarden in telgang ‘liggen’ en blijven tot de finish. Er zijn telgangraces over 150 en 250 meter. Het record op de 250 meter is momenteel 21,59” seconden.

Wedstrijden op IJsland

IJsland zelf speelt in de wedstrijdsport een aparte rol. Op het eiland geldt een invoerverbod voor paarden. Buitenlandse ruiters kunnen nooit op paarden van buiten IJsland meerijden. Omgekeerd kunnen IJslandse ruiters die hun paarden op internationale wedstrijden uitbrengen, deze ijslanders nooit mee terugnemen. Veel IJslandse topruiters stallen hun paarden daarom op het vaste land of verkopen hun dier na een groot kampioenschap. Eénmaal in de twee jaar wordt op IJsland de Landsmót gehouden, volgens velen nog steeds de belangrijkste wedstrijd met IJslandse paarden. De paarden die daar worden uitgebracht vormen het neusje van de zalm.

Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016