Met het verleggen van de deelnemersgrens, groeien natuurlijk ook de andere grenzen mee: de ruimte voor de prikweides wordt uitgebreid en ook zal Zuid er zorg voor dragen dat de faciliteiten berekend zijn op de te verwachten deelnemers/bezoekersstroom.