Tag: Secretariaat

Dit jaar combineren we voor het eerst het wedstrijdsecretariaat en het algemeen secretariaat op één plek in de tent. Voor inschrijven, bonnen kopen en alle andere zaken kan iedereen nu bij één loket terecht. Uit evaluatie is gebleken dat de piektijden van het wedstrijdsecretariaat en het algemeen secretariaat elkaar mooi aanvullen, vandaar deze verandering.

lees verder...

Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016