Op een terrein waar veel mensen en paarden een weekend lang bij elkaar zijn gebeurt wel eens wat. Veiligheid, op wat voor manier dan ook, is voor de organisatie van Zuid heel belangrijk. Zo hebben onze Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) recent weer een opfriscursus gehad. Verzorgd door de specialist op dit gebied en onze sponsor Simeco.