Vrijdag aanstaande gaat Wedstrijden Zuid van start. Een evenement waar we met elkaar van mooie sport met het IJslandse Paard kunnen genieten. Niet voor niets staan de deelnemers te trappelen om te strijden om de titels. Dit jaar wordt het programma om begrijpelijke redenen soberder dan voorgaande jaren en zijn er een aantal tijdelijke regels.

QR-code

De overheid geeft aan dat de gemeente verantwoordelijk is voor de vergunningen van activiteiten, met de bijbehorende regels in deze COVID-periode. Wij zijn door de gemeente gekwalificeerd als een evenement en niet als een op zichzelf staand sporttoernooi. Dit houdt in dat we aan een aantal eisen moeten voldoen. De belangrijkste is dat alle bezoekers en deelnemers iedere dag een geldige QR-code moeten tonen die bewijst dat je dat je gevaccineerd of negatief getest bent. Deze code is maximaal 24 uur geldig.

Dit houdt in dat:

  • wij iedere dag bij iedere bezoeker en deelnemer deze QR-code checken
  • wij bezoekers en deelnemers die geen geldige QR-code hebben niet op het terrein toelaten
  • Natuurlijk hebben we veel zin om er een mooi en gezellig weekend van te maken met veel mooie sport en hopelijk veel toeschouwers, ondanks deze beperkingen.

    En misschien ten overvloede… Het doet niet ter zake wat wij als organisatie van deze situatie vinden of denken, dit is het beleid van de overheid. Als wij een Wedstrijden Zuid willen organiseren aankomend weekend hebben wij ons hier aan te houden. Wij hopen op jullie begrip en een discussie met ons en/of een van onze vrijwilligers zal aan de situatie niets veranderen.