Judge App

Dit jaar wordt er gejureerd met een nieuwe app die speciaal voor Wedstrijden Zuid is ontwikkeld. Hoe is deze Judge App tot stand gekomen?

Emma van Dijk van Stichting Wedstrijden Zuid heeft haar collega Hedwin Koning bereid gevonden om deze te ontwikkelen. Tijdens de vorige editie van Wedstrijden Zuid is er bij één jurylid proefgedraaid, dit jaar maken alle 5 de juryleden gebruik van de app. De bijschrijvers zijn getraind om de app te bedienen, ook wordt er nog steeds gebruik gemaakt van de papieren protocollen. Dit is de tweede versie van Judge App, die is gebaseerd op FEIF-regels, input van de WZ-organisatie en juryleden.