Het is definitief, in 2017 mag Nederland weer de wereldkampioenschappen voor IJslandse paarden organiseren. De afspraken met FEIF en NSIJP zijn gemaakt, net als de afspraken met de eigenaren van de terreinen die worden gepacht. De organisatie zal onafhankelijk opereren, daarom is er besloten dat er rechtstreeks aan FEIF verantwoording afgelegd wordt, niet aan NSIJP. Niet omdat er geen goede contacten zijn met NSIJP, maar omdat het bestuur van NSIJP kan wisselen en om zo’n groots evenement te organiseren moet je het hele traject met dezelfde groep mensen doorlopen. De kern van de organisatie is Stichting IHP (Icelandic Horse Projects) bestaande uit Niek van Nunen, Marc Dusseau en Coen Buijs.

Coen: “Nu zijn we bezig met het uitzetten van het gehele project. In grote lijnen blijft de terreinindeling hetzelfde als in 2007, er wordt gebruik gemaakt van dezelfde banen. In 2017 komt er meer tribunecapaciteit bij en wordt er niet alleen één korte, maar ook een lange zijde overdekt. We zijn nu in gesprek met de leverancier van de tribunes. Zodra dat rond is, kunnen we ook met de kaartenverkoop beginnen. Dit gaan we via een ticketbureau doen. Om de financiering rond te krijgen is het belangrijk om daar zo vlot mogelijk mee te starten, omdat dat de grootste bron van inkomsten is.

Vruchten die we plukken van 2007 zijn vooral het netwerk van leveranciers. Vorige keer werden we eerst afgewezen bij bijvoorbeeld La Place, nu willen de bedrijven waar we al mee gewerkt hebben opnieuw met ons in zee. Dat merkten we ook al toen we het WK aanvroegen voor 2007, toen was men bang dat Nederland te klein was om het WK te organiseren, maar die scepsis hebben we weggenomen. Ook het logo is bijna definitief. Daarvoor hebben we een internationale wedstrijd onder designers uitgeschreven en binnenkort zal het logo en de huisstijl bekend gemaakt worden.

Daarna komt de grote puzzel, om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Nu vragen we soms ook al mensen erbij die een speciale expertise hebben. Verder beginnen we daar pas komend voorjaar mee. Dan zullen we eerst de taakverantwoordelijken bij elkaar zoeken, die dan vervolgens in overleg met ons hun teams gaan samenstellen. Onze vrijwilligers zijn denk ik ook onze grootste kracht. Al in 2007 lieten we zien dat we ‘service with a smile’ leveren, de groep vrijwilligers was zo gemotiveerd en heeft zich 200% ingezet. Problemen werden opgelost, gaatjes werden gedicht en dat WK hebben we echt als één team neergezet.

De service en stemming in 2007 was ook bepalend voor de gehele sfeer. Bezoekers en ruiters merkten dat op en daar hebben we veel complimenten over gekregen. Ook nu al melden zich vrijwilligers aan of zeggen mensen dat ze er weer bij zijn en dat ze zich er al op verheugen. Dat siert de vrijwilligers en dat is voor mij zelf ook een enorme drijfveer, het enthousiasme van onze mensen. Doordat we elk jaar Zuid organiseren en deze wedstrijd met elkaar neerzetten, blijven we ook op elkaar ingespeeld en daardoor hebben we een heel sterk en solide team.”

(door Kristel Spanjers)