Uitslagen

2014 - PP1 Telgangproef

PLA#RUITER / PAARDTOT
01: 216 Sigurður Marinusson - Gabríel frá Hóli (Dalvík)7,08
  1E D 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,0 - 9,0 
  2E D 8,5 - 6,5 - 7,5 - 5,0 - 9,0 
02: 188 Erik Spee - Hrammur frá Efra-Nupi6,84
  1E D 6,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 9,2 
  2E D 7,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 8,9 
03: 185 Erik Spee - Gústi goði frá Bringu6,46
  1E D 7,0 - 6,5 - 7,0 - 5,0 - 8,8 
  2E D 7,0 - 7,0 - 5,5 - 0,0 - 8,7 
04: 066 Sanne Ponjee - Lúna frá Ponjeé5,75
  1E D 6,0 - 6,0 - 7,0 - 4,5 - 9,6 
  2E D 5,5 - 6,0 - 7,0 - 3,0 - 9,6 
05: 252 Cees Fokker - Hamradís frá Litla Husið5,55
  1E D 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 10,4 
  2E D 6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 10,3 
06: 108 Michelle van Blitterswijk - Hringur frá Fossi4,63
  1E D 5,0 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 10,4 
  2E D 5,5 - 4,0 - 5,5 - 5,0 - 10,0 
07: 165 Herman van Wissen - Gjòsta fra Skardiò4,25
  1E D 0,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 10,5 
  2E D 4,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 10,2 
08: 182 Valerie Vallentin - Myrra frá Sauðárkróki4,05
  1E D 4,0 - 5,0 - 4,5 - 6,0 - 10,9 
  2E D 2,0 - 4,5 - 5,5 - 6,0 - 10,9 
09: 131 Iris Groenestijn-de Jonge - Drífandi van de Blanke Waal3,67
  1E D 6,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 11,6 
  2E D 6,0 - 5,0 - 4,5 - 0,0 - 10,9 
10: 110 Ellen van Blitterswijk - Fengur frá Vinavirki3,09
  1E D 0,0 - 0,0 - 4,0 - 6,0 - 10,6 
  2E D 3,0 - 6,0 - 3,0 - 5,5 - 10,1 
11: 022 Tara Van den Eede - Örvar vom Wotanshof3,04
  1E D 0,0 - 4,0 - 3,0 - 2,0 - 11,6 
  2E D 4,5 - 5,5 - 4,5 - 3,0 - 10,4 
12: 122 Noortje de Laat - Seifur frá Prestsbakka2,96
  1E D 0,0 - 5,0 - 5,5 - 0,0 - 10,8 
  2E D 3,5 - 4,5 - 4,5 - 2,0 - 11,1 
13: 031 Linda Henneman - Myllu-Ketill frá Daoli2,96
  1E D 3,0 - 0,0 - 5,0 - 0,0 - 13,6 
  2E D 3,0 - 6,0 - 6,0 - 4,0 - 10,3 
14: 148 Cecile Jacobs - Ljósadís vom Haus der Pferde2,79
  1E D 1,0 - 4,0 - 4,0 - 6,5 - 12,2 
  2E D 2,0 - 4,0 - 4,0 - 6,0 - 11,6 
15: 207 Marit Scheen - Ræna frá Aldenghoor2,59
  1E D 5,0 - 3,5 - 3,5 - 3,0 - 12,4 
  2E D 5,0 - 4,0 - 3,5 - 2,5 - 11,8 
16: 152 Roos Lubbers - Gloría frá Sælukoti2,46
  1E D 2,5 - 4,5 - 4,5 - 3,0 - 11,7 
  2E D 2,0 - 4,0 - 4,0 - 2,0 - 11,7 
17: 004 Inge Lantman - Refur Kandia2,34
  1E D 3,0 - 2,0 - 2,0 - 2,0 - 13,0 
  2E D 4,0 - 4,0 - 3,5 - 3,0 - 11,1 
18: 057 Cora Wijmans - Remba fra Skogi2,25
  1E D 5,0 - 5,5 - 3,0 - 4,5 - 13,8 
  2E D 3,5 - 2,0 - 2,5 - 1,0 - 14,9 
19: 121 Reineke de Laat - Lukka frá Vinnustofu2,04
  1E D 3,0 - 2,5 - 3,5 - 4,5 - 12,6 
  2E D 3,0 - 2,5 - 3,5 - 2,0 - 13,0 
20: 061 Marije Rauwerda - Rósa frá Svalbar?a2,00
  1E D 0,0 - 0,0 - 5,5 - 6,5 - 10,8 
  2E D 0,0 - 0,0 - 6,0 - 6,0 - 11,3 
21: 043 Wendy van Olphen - Dýri vom Kronshof1,88
  1E D 4,0 - 3,5 - 4,0 - 4,0 - 12,3 
  2E D 3,0 - 4,0 - 0,0 - 0,0 - 11,7 
22: 183 Ada Kramer - Víkingur frá Ilper Skák1,46
  1E D 2,0 - 2,5 - 3,0 - 2,5 - 13,2 
  2E D 1,0 - 2,0 - 2,0 - 2,5 - 12,6 
23: 164 Maryke van den Berg - snót fra skardi1,08
  1E D 0,0 - 0,0 - 1,0 - 2,5 - 14,3 
  2E D 0,0 - 3,0 - 3,5 - 3,0 - 12,7 
--- 140 Jaap Groven - Gimsteinn frá SkáneyGEDISKWALIFICEERD
  1E D 3,0 - 7,0 - 7,0 - 3,5 - 8,8 
  2E D 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 17,9 
--- 143 Jaap Groven - Lúðvík frá FetiGEDISKWALIFICEERD
  1E D 0,0 - 0,0 - 5,5 - 6,5 - 10,8 
--- 065 Yves Van Peteghem - Björk frá JaCoGéGEDISKWALIFICEERD
  1E D 5,5 - 5,0 - 4,0 - 4,0 - 11,0 
  2E D 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 15,3 
--- 012 Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá ReykjavíkGEDISKWALIFICEERD
  1E D 0,0 - 0,0 - 6,0 - 5,0 - 9,6 
  2E D 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 
--- 078 Annet Kerstjens - Brandur frá Flugúmýri IIGEDISKWALIFICEERD
  1E D 3,0 - 2,0 - 1,0 - 2,0 - 14,2 
  2E D 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 12,6 
--- 097 Antoin Merx - Skuggi de NyGEDISKWALIFICEERD
  1E D 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 14,9 
  2E D 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 14,0 
--- 208 Sander Marsden - Varmi von SemriachGEDISKWALIFICEERD
  1E D 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 9,8 
  2E D 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 10,3 
Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016